Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht

Pandemie

Ook in dit jaar werden diverse activiteiten zoals lezingen, workshops, events en wandelingen geannuleerd. De Vincent van Gogh Experience was in Het Buitenmuseum een aantal maanden open op verzoek en voldeed aan alle nodige restricties tijdens de pandemie, inclusief de verplichte sluitingen, eenrichtingsverkeer, anderhalve meter afstand etc.

QR-codes

Wanneer het Buitenmuseum open was dan konden bezoekers de pop-up tentoonstelling bekijken. Om onze vrijwilligers zo veel mogelijk te ontzien werd een audiotour beschikbaar gesteld in 8 talen op de tentoonstelling ‘Van Gogh in Den Haag’. Het was de tijd van de QR-codes, niet alleen om het museum binnen te komen, maar ook binnen in het museum met de audiotours.

Een echte gids, toch veel leuker dan een audiotour!

Vanaf 25 september konden we weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand met gebruik van het coronatoegangsbewijs en gold er geen maximum bezoekersaantal meer. Er werden vanaf deze tijd weer rondleidingen gegeven door een gids die het verhaal van Van Gogh in het atelier en in de tentoonstellingsruimte in een breder kader plaatste, namelijk in Schilderrijk Den Haag vanaf de 17e eeuw tot de 19e eeuw. Het verhaal van de gids kwam weer in plaats van een audiotour. Dit werd door de bezoekers erg gewaardeerd.

Project Digitaal Museum

Ook in 2021 gingen we door met het Project ‘Digitaal Museum Vincent van Gogh Experience’. De audiotours werden in het museum, maar ook online beschikbaar gesteld. In oktober 2021 kwam daar nog de stadswandeling ‘Stap met een Hollandse Meester in een schilderij’ bij. Meer informatie op digitaal museum. Dit werd mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, erfgoedtafel Trekvaarten.

Inclusiviteit

Begin 2021 werd het ‘eindrapport over inclusiviteit, het belang van meervoudige perspectieven‘ van Transcity gepubliceerd. Onze input werd daarin verwerkt. De resultaten en aanbevelingen zullen we meenemen voor de toekomstige producten.

Educatie

Na intervisie is besloten het oude educatieve programma over Van Gogh in Den Haag te vervangen door een nieuw educatief programma voor eindexamen TeHaTex. In 2021 is een succesvolle pilot afgerond.

Hernieuwde strijd om een eigen pand

In augustus 2021 verscheen een artikel in Den Haag met de titel: Komt er een permanente Van Gogh-expositie aan de Dunne Bierkade?  “Van Gogh woonde twee periodes in Den Haag, waarvan de laatste (1881-1883) de belangrijkste is. Kunsthistoricus Wimmie Hofstra schreef hierover het boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’. Zij concludeert daarin dat Van Gogh in Den Haag ‘een autodidactische reis’ maakte en dat zijn ervaringen hier ‘doorslaggevend’ waren voor zijn ontwikkeling tot kunstenaar”. Het boek werd de basis voor de Vincent van Gogh Experience, waarvan de pop-up tentoonstelling sinds 2016 te zien is in het Buitenmuseum op de Dunne Bierkade, aldus het artikel”. De tentoonstellingsruimte waar de Vincent van Gogh Experience aandacht geeft aan Van Gogh in Den Haag is in bijzonder slechte staat. Een eigen pand zou een prima uitkomst zijn. Lees het artikel op de site van Den Haag Centraal of bekijk het krantenartikel

Mei 2021 fietsmaand

De Vincent van Gogh Experience had in mei 2021 speciaal voor het themajaar ‘Ode aan het Hollandse landschap’ (NBTC 2021) een aantal populaire kunstfietsroutes van de Vincent van Gogh Experience ge-updated. De folder hiervoor werd verspreid in met name Den Haag en Scheveningen. Op de site zijn deze fietsroutes nog steeds gratis downloaden. Door google analytics weten we dat er veel gebruik van gemaakt is. Het product sloot goed aan bij corona-epidemie van 2021.

Het gaat om de volgende routes: 

Voor kinderen werd de speurtocht in 2021 gratis ter beschikking gesteld. Ze konden meedoen aan een wedstrijd en een museumarrangement voor de familie winnen.

Meer over onze activiteiten in het jaarverslag 2021.