Educatie

Doelgroep: eindexamen TeHaTex.

Algemeen. Wat maakt Nederlandse kunst, Nederlands. De geschiedenis van de kunst leert ons dat kunst met de ideeën en de cultuur van de samenleving aan de bijbehorende tijd is verbonden.

Een zoektocht. In de 17de eeuw, omdat we in deze tijd voor het eerst als land internationaal erkend werden en we als Nederlanders druk bezig waren met onze identiteit. De zoektocht start zo ongeveer in het midden van die eeuw. Kernwoorden: Vrede van Münster, ontwikkelingen van nieuwe genres zoals landschappen (ontwikkeling van het Hollandse landschap), innovaties in de schilderkunst, marktwerking, samenwerking van kunstenaars onderling, grote hoeveelheid schilderijen en schilders. Aan de hand van de leerdoelen van TeHaTex gaan we naar het Haagse oeuvre van bekende kunstenaars kijken die in Den Haag hebben gewerkt en gewoond.

Buiten schilderen aan het strand uit het dagboek van Van Gogh in Den Haag

Begin in de 17de eeuw. Het gaat om grote namen zoals Jan van Goyen, Jan Steen, Paulus Potter. Hun kunst is veelzijdig, innovatief en vooruitstrevend, hun werkwijze typerend voor de tijd. 

De 18de en 19de eeuw. Ook in andere eeuwen werden deze panden bewoond door beroemde kunstenaars en Van Gogh liep hier over straat. Overlap en verschil in kunstopvatting en cultureel bewustzijn vormen een leidraad in deze creatieve broedplaats.  Aan de hand van het Haagse oeuvre van Vincent van Gogh gaan we hier verderop in.