Lespakket Thuis bij Van Gogh in Den Haag

Wist je dat Vincent van Gogh meer dan 6 jaar in Den Haag heeft gewerkt en gewoond? Speciaal voor kinderen van de basisscholen in Den Haag, Scheveningen en omgeving is het ‘lespakket Van Gogh in Den Haag’ ontwikkeld.  Het lespakket  is voor leerlingen van 8 tot 13 jaar van het basisonderwijs. Het gaat om een project dat uit een twee keuzeonderdelen bestaat. Het eerste keuzeonderdeel is het theoretische deel (op school en in het Jan van Goyenhuis) en het tweede keuzeonderdeel is het praktijkgedeelte.

Keuzeonderdeel 1:  Het eerste deel is een lespakket op school. Het bestaat uit een deel voor de kinderen en een handleiding voor de docenten. Het lespakket gaat in op het werk van Vincent van Gogh in het algemeen en het Haagse werk in het bijzonder. Het tweede deel van het lespakket is een bezoek aan de Vincent van Gogh Experience Den Haag in het Jan van Goyenhuis. Dit is een bijzonder huis uit de Gouden Eeuw. In deze buurt kwam Van Gogh heel vaak. Je krijgt een rondleiding door de tentoonstelling, die speciaal over Den Haag gaat. Voor Scheveningse scholen kan de tentoonstelling ‘Van Gogh in Scheveningen’ worden opgezet.

Na de rondleiding kan je met je klas:

Keuzeonderdeel 2: A. Buiten schilderen en een puzzeltocht maken. Buiten schilderen deed Van Gogh heel vaak toen hij hier in Den Haag werkte. Door de uitvinding van de verftubes zag je in Den Haag veel kunstenaars aan het werk. We gaan precies op de plekken staan waar Van Gogh zijn kunstwerken maakte. In Den Haag geen zonnebloemen, maar de kinderen van het weeshuis, oorlogsveteranen of arme mensen uit een sloppenwijk. De puzzeltocht die hierbij hoort, sluit aan bij Haagse leerlijnen ‘Identiteit en ‘Onze stad’.

Keuzeonderdeel 2: B. Binnen schilderen en een brief schrijven.In de ’Van Goyenkamer’ gaan we een zelfportret maken. Van selfie naar zelfportret; Van Gogh maakte wel 40 zelfportretten. Elke keer in een andere stijl. Leer over de verschillende manieren van schilderen in de negentiende eeuw en schilder in een door jouw gekozen stijl een portret van jezelf.  We wisselen af met een groepje kinderen dat in het atelier aan de slag gaat. Van Gogh maakte een aantal stillevens in Den Haag met allerlei voorwerpen. Hij leerde hier alles over kleur, perspectief en proporties. Dat gaan we ook aan jou ook leren! Ook schreef hij bijna 200 brieven in Den Haag. De meeste aan zijn broer. Aan wie schrijf jij een brief en waarover?