Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht

Op zoek naar een blijvende plek voor de Vincent van Gogh Experience

We presenteerden in 2015 ons plan voor wijkontwikkeling van het Oude Centrum met Van Gogh als trekker. Tanja Verkaik deed hiervan verslag in de Posthoorn. Ons plan beoogde een herwaardering van het Oude Centrum in het algemeen en de de Boekhorststraat in het bijzonder door uit te gaan van het DNA van de wijk; kunst, cultuur en ambacht. Met als trekker Vincent van Gogh. In het plan waren de stakeholders de Gemeente Den Haag, de eigenaren panden, planologen/architecten, buurtbewoners, horeca, attractie en musea. Door een multimedia centrum, pop-up tentoonstellingen, wandelingen, steptochten, fietstochten en boottochten zouden locaties, kunstwerken en brieffragmenten van Van Gogh met elkaar verbonden worden en zou het Oude Centrum in de picture komen. In 2019 schreef Wimmie Hofstra een korte terugblik op deze actie. Lees verder.

De eerste pop-up tentoonstelling (replica’s) in het museumschip

In 2015 organiseerden we een eerste pop-up tentoonstelling in het museumschip Hendrina Johanna (1905) van het werk van Vincent van Gogh in Den Haag tijdens Open Monumentendag.

Dickens-Van Gogh arrangement

Daarnaast ontwikkelden we een Dickens-Van Gogh arrangement op de Hadrianus, de trekschuit van stichting de Ooievaart, waarbij de raakvlakken tussen het werk van Dickens en Van Gogh onder de loep werden genomen. Het arrangement met de titel ‘Dickens Kerst door de ogen van Vincent van Gogh’ kreeg veel publiciteit in Den Haag, zo was een interview hierover te beluisteren bij Rogier van der Zanden op Radio West: Uit! en hoor alles over Dickens’ Kerst door de ogen van Van Gogh of lees het artikel in de Telegraaf.

Themavaarten in samenwerking met de rondvaart

Tijdens dit themajaar over Van Gogh organiseerden we in samenwerking met de Ooievaart, Haagse rondvaart een drietal soort rondvaarten: 1. een vaart van een uur richting Scheveningen (Van Gogh-Haagse School), 2. een vaart van anderhalf uur in het centrum van Den Haag ‘in het kielzog van Van Gogh’ en 3. een vaart over de Vliet van Den Haag via Rijswijk naar Voorburg en Leidschendam. De Vincent van Gogh Experience was verantwoordelijk voor de tekst van de gids.

Oprichting

Op 16 februari 2015 is de Vincent van Gogh Experience Den Haag opgericht.