Over ons, de stichting Vincent van Gogh Experience

De Vincent van Gogh Experience Den Haag is in 2015 opgericht om voor het werk en leven van Vincent van Gogh in Den Haag aandacht en waardering te verkrijgen. Nergens werkte en woonde Vincent van Gogh in zijn volwassen leven langer dan in Den Haag. Hier schreef hij zijn eerste brieven en ontwikkelde hij zich als kunstenaar. Den Haag bezielde hem zijn hele leven. Zelfs zijn late werk heeft raakvlakken met de kunststad die Den Haag eind negentiende eeuw was en waarbij de stad internationaal van meer belang was dan Amsterdam.

De stichting heeft ten doel: a. het faciliteren en/of organiseren van diverse (culturele) activiteiten met name gericht op leven en werk van Vincent van Gogh in zijn Haagse periode; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met hulp van onze vrijwilligers zetten wij het Haagse oeuvre van Vincent van Gogh op de kaart.

Om onze doelstelling te bereiken organiseren we naast rondleidingen in het museum ook wandelingen, vaartochten en fietstochten. De organisatie is gastvrij, hartelijk en laagdrempelig. Mensen voelen zich welkom. De gids neemt toeristen mee, langs de plekken waar Van Gogh gewoond en gewerkt heeft, waar vrienden en collega’s leefden en waar hij zijn inspiratie opdeed. Onderweg is Van Gogh vaak aan het woord. Er wordt uit zijn brieven geciteerd. Kunstwerken, die zich op diverse locaties op de route bevinden worden met elkaar verbonden. Zo zien we hoe Van Gogh zich in Den Haag als kunstenaar ontwikkelde; soms parallel aan tijdgenoten, die voor hem een voorbeeld waren. Tegelijkertijd ontvouwt zich een panorama van het Den Haag van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw, een periode van industrialisatie. Maar ook Scheveningen, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg worden door de ogen van Van Gogh bekeken.

Oprichting

Op 16-02-2015 werd de Stichting Vincent van Gogh Experience Den Haag officieel opgericht. Initiatiefnemers waren F.W.Hofstra, voorzitter en S. Jacobs, penningmeester, secretaris. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Bestuur
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden, commissieleden en adviseurs zijn onbezoldigd.

F.W. Hofstra, MA – voorzitter

S. Jacobs, MA – secretaris

S. Jacobs, MA – penningmeester

A.S. Carpentier Alting – algemeen bestuurslid

Mr. R. Rempe – algemeen bestuurslid

Drs. C.T.E. van Otterloo – algemeen bestuurslid

Rechtspersoon

RSIN 854908109

KvK 62662961

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Vincent van Gogh Experience Den Haag
Statutaire zetel Gemeente Den Haag
Bezoekadres Zilvermeeuwlaan 80, 2496 NV ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer 0638014563
Internetadres www.vincentvangoghexperience.com
E-mailadressen info@adminActiviteiten SBI-code: 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.

Het faciliteren en/of organiseren van diverse (culturele) activiteiten met name gericht op leven en werk van Vincent van Gogh in zijn Haagse periode