De Vincent van Gogh Experience Den Haag

De Vincent van Gogh Experience Den Haag is in 2015 opgericht om voor het werk en leven van Vincent van Gogh in Den Haag aandacht en waardering te verkrijgen. Nergens werkte en woonde Vincent van Gogh in zijn volwassen leven langer dan in Den Haag. Hier schreef hij zijn eerste brieven en ontwikkelde hij zich als kunstenaar. Den Haag bezielde hem zijn hele leven. Zelfs zijn late werk heeft raakvlakken met de kunststad die Den Haag eind negentiende eeuw was en waarbij de stad internationaal van meer belang was dan Amsterdam.

De stichting heeft ten doel: a. het faciliteren en/of organiseren van diverse (culturele) activiteiten met name gericht op leven en werk van Vincent van Gogh in zijn Haagse periode; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met hulp van onze vrijwilligers zetten wij het Haagse oeuvre van Vincent van Gogh op de kaart. In 2015 organiseerden we een eerste pop-up tentoonstelling in het museumschip Hendrina Johanna (1905) van het werk van Vincent van Gogh dat in Den Haag is ontstaan of dat banden heeft met de hofstad. Ook hebben we in 2015 een speciale boottocht ontwikkeld die op de rondvaart van de Ooievaart werd gehouden (2015-2018). Daarnaast ontwikkelden we een Dickens-Van Gogh arrangement, waarbij de raakvlakken tussen het werk van Dickens en Van Gogh onder de loep werden genomen. In 2016-2017 organiseerden we een zestal pop-up tentoonstellingen (o.a. het stadhuis, het museum Jan van Goyenhuis, Muzee Scheveningen, het museumschip en in Bezuidenhout). Tijdens deze tentoonstellingen waren banners te zien waarop de locaties van Van Gogh in en rond Den Haag met de bijbehorende brieffragmenten en kunstwerken waren afgebeeld. De tentoonstellingen waren in een aantal talen vertaald.

Sinds 2016 hebben we een vast onderkomen in het Jan van Goyenhuis (onderdeel Buitenmuseum). Hier organiseren we elk half jaar een tentoonstelling van het Haagse werk van Vincent van Gogh. Begin 2018 organiseerden we een tentoonstelling ‘Buurtbewoners, Van Gogh in Scheveningen’, in het kader van het Haags themajaar ‘Feest aan Zee’, 200 jaar badplaats. De ontwikkeling van het genre zeegezicht stond op deze tentoonstelling centraal. Met (replica) kunstwerken van kunstenaars die in de buurt van het Jan van Goyenhuis gewerkt en gewoond hebben werd het verhaal verteld van de ontwikkeling van het zeegezicht vanaf Jan van Goyen (1596-1656) tot Vincent van Gogh (1853-1890). Opvallend hierbij waren niet alleen de familiebanden, maar ook de concentratie van kunstenaars in het Oude Centrum. Daarnaast was er de pop-up tentoonstelling van het werk van Vincent van Gogh in de omgeving van het Jan van Goyenhuis. In het atelier werd aandacht besteed aan het Haagse palet van Van Gogh.

Om onze doelstelling te bereiken organiseren we naast rondleidingen in het museum ook wandelingen, vaartochten en fietstochten. De organisatie is gastvrij, hartelijk en laagdrempelig. Mensen voelen zich welkom. De gids neemt toeristen mee, langs de plekken waar Van Gogh gewoond en gewerkt heeft, waar vrienden en collega’s leefden en waar hij zijn inspiratie opdeed. Onderweg is Van Gogh vaak aan het woord. Er wordt uit zijn brieven geciteerd. Kunstwerken, die zich op diverse locaties op de route bevinden worden met elkaar verbonden. Zo zien we hoe Van Gogh zich in Den Haag als kunstenaar ontwikkelde; soms parellel aan tijdgenoten, die voor hem een voorbeeld waren. Tegelijkertijd ontvouwt zich een panorama van het Den Haag van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw, een periode van industrialisatie. Maar ook Scheveningen, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg worden door de ogen van Van Gogh bekeken. In 2018 zijn daar speciale fietsroutes voor ontwikkeld.