Wandeling ‘Haagse streken van Vincent van Gogh’

Praktische informatie

Bijna zes jaar woonde en werkte Vincent van Gogh in Den Haag. Met dit wandelarrangement van drie kilometer volg je hem op de voet. Met brieven, aquarellen, tekeningen en zijn eerste schilderijen in de hand ontdek je de buurt van Vincent van Gogh.

Beginnend kunstenaar

Vincent van Gogh wilde in zijn Haagse jaren graag een schilder van de Haagse School worden en zelfs na enkele jaren hard geploeterd te hebben om als aspirant-kunstenaar het vak onder de knie te krijgen, zijn de ambities nog niet verminderd. Hij had veel contact met zijn ambtsgenoten, de schilders van de Haagse School. Zo ging hij korte tijd in de leer bij zijn aangetrouwde neef Anton Mauve en gaf Jan Hendrik Weissenbruch hem aanwijzingen. Toch paste hij niet helemaal binnen de stroming. De stad en haar arme bevolking, daar ging zijn ware hart naar uit.

Sfeerimpressie van de industriestad Den Haag

Den Haag was een stad in ontwikkeling, met een groot verschil in rangen en standen, een stad van schrijnende armoede en overvloedige rijkdom. De industrialisatie bracht naast welvaart ook veel sociale ellende met zich mee. Van Goghs relatie met een prostituee, die hij letterlijk uit de goot redt, kon het standsverschil niet overbruggen. Wilt u met hem deze stad ontdekken? dan bent u hier op het juiste adres.

Een autodidactische reis

In zijn Haagse periode stond de vorming centraal. Hij richtte zich op de tekenkunst en op het maken van aquarellen en olieverfschetsen. Van Gogh ontwikkelde een beeldtaal, waarbij perspectief, proportie en compositie aan zeggenschap wonnen. Hij experimenteerde met kleur, materiaal en formaat. Het was een autodidactische reis, die de kunstenaar Van Gogh vormde, niet geïsoleerd, maar wel zelfstandig.

Wandeling door Den Haag van vandaag

In deze wandeling gaan we niet alleen in op de mens Van Gogh, maar ook op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. In hoeverre is hij Den haag schatplichtig?