NL Doet

Vrijdag 15 maart 12:00 – 15:30 uur doen wij mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doe jij met ons mee?

Atelierpraktijk Van Gogh in Den Haag

We willen a. het atlier opknappen (dit is een stijlkamer) en b. het verhaal in het atelier verrijken met het verhaal over Van Gogh in Den Haag. Zo willen we een aantal afbeeldingen van kunstwerken en geïllustreerde dagbladen die in zijn atelier in Den Haag hingen, toevoegen. Ook willen we een perspectiefraam maken.

Van Gogh woonde een aantal jaar in Den Haag en begon hier als beginnend kunstenaar. In het atelier (stijlkamer) van het Jan van Goyenhuis wil de Vincent van Gogh Experience Den Haag aandacht besteden aan de atelierpraktijk door de eeuwen heen (vanaf de Gouden Eeuw tot Van Gogh)

Het Haagse werk van Van Gogh wordt gemaakt in een periode die voor Van Gogh gekenschetst kan worden als voorbereiding op het maken van schilderijen. De vorming stond centraal. Hij richtte zich op de tekenkunst en op het maken van aquarellen en olieverfschetsen. Van Gogh ontwikkelde een beeldtaal, waarbij perspectief, proportie en compositie aan zeggenschap wonnen. Hij experimenteerde met kleur, materiaal en formaat. Het was een autodidactische reis, die de kunstenaar Van Gogh vormde, niet geïsoleerd, maar wel zelfstandig. Hij werd sterk beïnvloed door werk van de Haagse School, de School van Barbizon en zijn opgedane kennis als kunsthandelaar.

In het atelier hebben we het Haagse palet van Van Gogh (de kleuren, pigmenten en het verhaal uit zijn brieven), maar een perspectiefraam, een schilderkunstig hulpmiddel dat hij gebruikte om het perspectief goed weer te geven, dat ontbreekt hier nog. Ook van andere hulpmiddelen maakte hij gebruik. Dat willen we graag naar voren brengen.

Meedoen? 070 3220487

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!