Museumbezoek:

De Vincent van Gogh Experience

Van Gogh was in het oude centrum een veel geziene kunstenaar. Eerder woonde hij als kunsthandelaar zelfs in één van de hofjes in deze buurt. In het Jan van Goyenhuis wordt aandacht besteed aan de kunstwerken die met deze omgeving te maken hebben. Het is een  ‘buurttentoonstelling’ van de grootste kunstenaar uit de negentiende eeuw. NB geen origineel werk, de nadruk ligt wel op de originele verhalen en locaties.

Fietstocht in Den Haag 

In zijn Haagse periode stond de vorming centraal. Hij richtte zich op de tekenkunst en op het maken van aquarellen en olieverfschetsen. Van Gogh ontwikkelde een beeldtaal, waarbij perspectief, proportie en compositie aan zeggenschap wonnen. Hij experimenteerde met kleur, materiaal en formaat. Het was een autodidactische reis, die de kunstenaar Van Gogh vormde, niet geïsoleerd, maar wel zelfstandig.
In deze fietstocht gaan we niet alleen in op de mens Van Gogh, maar ook op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. In hoeverre is hij Den Haag schatplichtig?

wandeling:‘Haagse streken van Vincent van Gogh’

Het is in 2021 150 jaar geleden dat Van Gogh in Den Haag kwam wonen. Bijna zes jaar woonde en werkte Vincent van Gogh in Den Haag en omstreken. Met dit wandelarrangement van drie kilometer volg je hem op de voet. Met brieven, aquarellen, tekeningen en zijn eerste schilderijen in de hand ontdek je de buurt van Vincent van Gogh.

Praktische informatie
• Donderdag 10.30 uur en 14.00 uur en zaterdag om 10.30 uur en voor groepen op willekeurige tijdstippen na overleg: 070 3220487
• Duur: tussen 1,5 uur en 2 uur
• Prijs: €12,50 per volwassenen, €9,50 per kind
• Vertrek: VVV Den Haag, Spui 68. Voor groepen meer mogelijkheden voor maatwerk, bijvoorbeeld vertrek vanaf het Buitenmuseum of wandelen in Scheveningen.

Fietstocht

in Scheveningen

In zijn Haagse periode stond de vorming centraal. Hij richtte zich op de tekenkunst en op het maken van aquarellen en olieverfschetsen. Van Gogh ontwikkelde een beeldtaal, waarbij perspectief, proportie en compositie aan zeggenschap wonnen. Hij experimenteerde met kleur, materiaal en formaat. Het was een autodidactische reis, die de kunstenaar Van Gogh vormde, niet geïsoleerd, maar wel zelfstandig.
In deze fietstocht gaan we niet alleen in op de mens Van Gogh, maar ook op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. In hoeverre is hij Den Haag schatplichtig?

Praktische informatie
• voor groepen op willekeurige tijdstippen na overleg: 070 3220487
• Duur: tussen 1,5 uur en 2 uur
• Prijs: €12,50 per volwassenen, €9,50 per kind

wandeling:‘Haagse streken van Vincent van Gogh’

In deze kunstroute ligt de nadruk op de schilderkunst. De fietsroute leidt ons langs de woonhuizen van beroemde schilders zoals Hendrik Willem Mesdag, Paulus Potter, Jan van Goyen en Jan Steen. De route kenschetst de ontwikkeling van de landschapsschilderkunst en het stadsgezicht vanaf de Gouden Eeuw tot de dag van vandaag.

Natuurlijk plaatsen wij Van Gogh in het midden!

fietstocht De Weilanden

Geniet van een prachtige landelijke fietsroute met plekken die als inspiratiebron gediend hebben voor kunstenaars. 

Met de kunstwerken als leidraad is de schoonheid van dit gebied goed te ontdekken. Hier vindt u de veenweidepolders die uniek zijn in de wereld. Dit is het werkgebied van kunstenaars als Vincent van Gogh, Jan Steen, Jan van Goyen, Willem Roelofs en Constant Gabriël.