De Vincent van Gogh Experience Den Haag is opgericht om voor het werk en leven van Vincent van Gogh in Den Haag aandacht en waardering te verkrijgen. Nergens werkte en woonde Vincent van Gogh in zijn volwassen leven langer dan in Den Haag. Hier schreef hij zijn eerste brieven en ontwikkelde hij zich als kunstenaar. Den Haag bezielde hem zijn hele leven. Zelfs zijn late werk heeft raakvlakken met de kunststad die Den Haag eind negentiende eeuw was en waarbij de stad internationaal van meer belang was dan Amsterdam.