Vincent van Gogh Den Haag - Scheveningen

 

Persbericht december 2017 Dickens'Kerst door de ogen van Van Gogh


Dickens' Kerst door de ogen van Van Gogh 

In aanloop naar Kerst organiseert de Vincent van Gogh Experience Den Haag een wandelarrangement. Na ontvangst met glühwein in het Jan van Goyenhuis wandelen in de voetsporen van Vincent van Gogh door het Oude Centrum, waar de kunstenaar een wereld aantrof die vergelijkbaar was met de verhalen van Dickens.  Na de wandeling laat de gids u de invloed van Dickens op het werk en de gedachtenwereld van Van Gogh in Den Haag zien. 

Dickens en Van Gogh

Kenmerkend voor de verhalen van Dickens zijn de sociale misstanden, de cartooneske karakters en de humor. Het zijn maatschappijkritische verhalen in een tijd van industrialisatie, waar standsverschil en schrijnende armoede grote invloed hadden op de stadsbevolking. Dickens heeft een diepe invloed gehad op het werk dat Van Gogh in Den Haag maakte.  In Den Haag kreeg hij een relatie met Sien Hoornik, een prostituee, die hij letterlijk uit de goot redt. Maar, net als in de boeken van Dickens is het standsverschil maar moeilijk te overbruggen.


Data: vrijdag 15 en 22 december en zaterdag 16 en 23 december en voor groepen vanaf 7 personen in december en januari


Tijd: 
16:00 uur - 16.30 uur ontvangst en lezing/rondleiding, 16.30 - 17.30 uur sfeervolle wandeling langs de plekken van Van Gogh.

Locatie:  Begin en eind: Paulus Potterhuis Dunne Bierkade 17 vanaf 15.45 uur- 18.00 uur


Prijs: €19,50 p. p., inclusief ontvangst met chocolademelk of glühwein en rondleiding.


Boeken: Voor groepen vanaf 7 personen te boeken in de gehele maand december via Vincent van Gogh Experience, tel.  010 - 265 36 59, vincentvangoghexperience@ gmail.com 


Persbericht 21 maart 2017 Nederlandse versie/In English

Crowdfunding 'Haagse streken van Vincent van Gogh'

’In het eene zit reeds veel zand – maar het tweede, toen het eigentlijk stormde en de zee tot zeer digt aan de duinen stond, heb ik tweemaal geheel moeten afschrappen om reden van de dikke laag zand die het geheel bedekte. Het waaide zoo dat ik mij haast niet kon staande houden en haast niet kijken door het stuiven.’ 

Vandaag is het Scheveningse werk van Vincent van Gogh ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ terug gekomen naar het Van Gogh Museum in Nederland. Ruim veertien jaar geleden werd het doek samen met een ander schilderij uit de vroege periode van Van Gogh uit het museum gestolen. Het werk werd teruggevonden bij de maffia in Italië. Geïnteresseerd in het hele verhaal van Vincent van Gogh in Den Haag? De Vincent van Gogh Experience Den Haag brengt het boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’ uit en claimt daarmee Van Gogh voor Den Haag. Vandaag is de stichting met een crowdfundingsactie begonnen. 

Nergens in zijn volwassen leven woonde en werkte hij langer dan in Den Haag. Ook nadat hij de hofstad had verlaten heeft de stad nog invloed op hem. Het boek verschijnt in het Nederlands en Engels. Aan de hand van de fysieke plekken van herinnering (locaties) wordt het verhaal van Vincent van Gogh verteld. Brieven, kunstwerken en locaties worden met elkaar verbonden. De lezer kan de catalogusnummers los lezen, maar kan ook wandelend, varend met de boot of op de fiets van locatie naar locatie reizen. Het boek is rijk geïllustreerd en is van kaartmateriaal voorzien. De inleiding bevat een aanbeveling door meneer J. van Gogh, de kleinzoon van Vincents broer Theo van Gogh.

We volgen Van Gogh als innovatief en vernieuwend kunstenaar in de stad, maar ook als kunstenaar die in de traditie van de Haagse school past. Nieuwe bevindingen komen aan het licht en nieuwe locaties worden onthuld. Er zijn natuurlijk veel meer aspecten aan het boek. Het toont Van Gogh als beginnend kunstenaar, maar ook als mens, die als belezen autodidact met een rijk beeldidioom worstelt en zwoegt om tot een gewenst resultaat te komen, iemand die de gebaande paden verlaat en een eigen weg inslaat. Hij neemt onszelf mee door de stad, langs het strand en naar de weilanden. Kunsthistorica en oprichter van de Vincent van Gogh Experience, Wimmie Hofstra, geeft hierbij tekst en uitleg.

Meer informatie over de crowdfundingsactie en bestellen van het boek:

www.vincentvangoghexperience.com

Persbericht januari 2017 Nederlandse versie/In English

Van Gogh terug in Scheveningen

De afgelopen week werd duidelijk dat het werk van Vincent van Gogh ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ terugkomt naar het Van Gogh Museum in Nederland. Ruim veertien jaar geleden werd het doek uit het museum gestolen en doorverkocht. Het schilderij werd in september teruggevonden tijdens een groot onderzoek naar de Camorra, de maffia in Napels. Om de terugkomst te vieren is van februari tot en met 30 maart (geboortedag Van Gogh) in Den Haag en Scheveningen een dubbeltentoonstelling over ‘Van Gogh in Scheveningen’ te zien.

Van december 1881 tot september 1883 verbleef Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigde zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier had. Scheveningen was echter de grote liefde van Van Gogh. Hij schetste en schilderde er geregeld en had er graag zijn atelier gehad, maar ‘Scheveningen is horrible duur’.

In Muzee Scheveningen is een pop-up tentoonstelling te zien, waarbij reproducties van het Scheveningse werk van Van Gogh op twaalf banieren worden getoond. Het oeuvre wordt in de historische context geplaatst. De bezoeker ervaart het Scheveningen van de kunstenaar door letterlijk terug te gaan naar de tweede helft van de negentiende eeuw.

In de Vincent van Gogh Experience in het Jan van Goyenhuis gaat de aandacht uit naar de totstandkoning van het genre ‘Zeegezicht’. Hier wordt het verhaal verteld hoe schilders uit de nabije omgeving aan dit genre hebben bijgedragen en in hoeverre Van Gogh met zijn werk aan deze kunstenaars verwant is. Op beide tentoonstellingen is de kunstenaar zelf onze gids. Zijn briefcitaten nemen ons mee naar Scheveningen-Bad en Scheveningen-Dorp. 

De tentoonstellingen vormen een opmaat naar de publicatie van het boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’ door kunsthistorica Wimmie Hofstra, samensteller van de tentoonstelling.

Openingstijden Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92 te Scheveningen: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur. www.muzeescheveningen.nl 

Openingstijden Vincent van Gogh Experience in het Jan van Goyenhuis, Dunne Bierkade 16a te Den Haag: zaterdag en zondag in februari en maart, 14.00-17.00 uur.

Detail 1882, schilderij Zeegezicht bij Scheveningen, Vincent van Gogh Stichting, Van Gogh Museum Amsterdam, F0004, JH0187 

Van Gogh back in Scheveningen


Last week it became clear that the Vincent van Gogh painting "Sea view at Scheveningen" will be returning to the Van Gogh museum in the Netherlands. It was stolen more than fourteen years ago and sold on. Last September the painting was recovered during an investigation into the Camorra, the Naples mafia. To celebrate its return, there will be a 'double' exhibition from February till 30 March (Van Gogh's birthday) in Scheveningen and in The Hague.

From December 1881 till September 1883 Vincent van Gogh resided in The Hague and Scheveningen. He settled on the Schenkweg in The Hague where he also had his studio. However, Scheveningen was Van Gogh's great love. He sketched and painted there regularly and would have loved to have had his studio there, but Scheveningen is "outrageously expensive".

In Muzee Scheveningen there is a pop up exhibition where reproductions of Van Gogh's work in Scheveningen are displayed on twelve banners. His work is placed in historical context. By going back to the second half of the nineteenth century, the visitor experiences Scheveningen in the way the artist did in those days. 

In the Vincent van Gogh Experience in the Jan van Goyenhuis attention will be given to the making of the genre 'sea view'. The story explains how painters from the area contributed to this genre and in what way Van Gogh's own work is related to that genre. 

At both exhibitions, the artist will be our guide. Quotes from his letters take us to Scheveningen as a Spa and as a village.
The exhibitions will be a prelude to the publication of the book "De Haagse streken van Vincent van Gogh" by art historian Wimmie Hofstra, the organiser of the exhibition.

Hours and admission Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, Scheveningen: Tuesday till Saturday 10.00-17.00; Sunday 12.00-17.00, www.muzeescheveningen.nl. 

Hours and admission Vincent van Gogh Experience in the Jan van Goyenhuis, Dunne Bierkade 16a, The Hague: Saturday and Sunday in February and March, 14:00-17:00.

Groups by appointment only, enquiries: 015 8795430.